Kraftsamling 2011-2015

Kraftsamling 2011-2015 är en unik medborgardialog i Norrbotten som efter åtta konferenser och fler än 380 rundabordssamtal sammanställt norrbottningarnas egna tankar och förslag på hur man gemensamt skapar ett attraktivt län – Framtidsbilder om livet i Norrbotten.

På den sista konferensen (2015-02-10) samlades över 400 personer på Kulturens Hus i Luleå. Temat var Att göra skillnad. Processledaren Peter Örn var imponerad över den stora uppslutningen och det breda engagemanget.

Utbudet av workshops var imponerande stort, bl a var SEÖN ansvariga för workshopen Rörelse som gör skillnad! Om civilsamhällets kraft i regional utveckling. För att bygga ett attraktivt, öppet och inkluderande Norrbotten med tillväxt och god självbild behöver vi ett levande civilsamhälle. På vilket sätt bidrar församlingen, idrottsklubben, studieförbundet, teatergruppen, miljörörelsen, den etniska föreningen och kvinnoklubben m fl till regional utveckling, demokrati och tillväxt? Vilka förutsättningar behövs för ett aktivt föreningsliv? Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är viktig för Norrbotten säger vi. Men på vilket sätt kan vi samverka?  Vart finns krockar och konfliktytor? Vilka goda exempel kan vi lyfta fram? Vad innebär civilsamhällets olika roller som röstbärare, serviceproducenter, demokratiskola och skapare av gemenskap? Niclas Bromark och Ylva Löwenborg ledde workshopen.

Själv valde jag två andra för att sprida SEÖNs existens och frågor till fler: RegLabs Ingen kommer undan politiken! och Ny Tänks/Ung i Tornedalens Ungas inflytande i utveckling av samhället.

Imponerades också av den enorma snömängden i Luleå! Fotot visar en gångbana som på sommaren varken har vallar eller höga upphöjda kanter.

SAMSUNG