Handlingsplanen

Nu närmar sig projektet Dialog Övre Norrland sitt slut och förslaget till Handlingsplan för utvecklad dialog mellan offentlig sektor och civila samhällets organisationer i övre Norrland har presenterats. SEÖNs styrelse bearbetade förslaget innan det skickades till Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting, som båda varit parter i projektet. Projektredovisningen ska inom kort skickas till MUCF som finansierat dialogprojektet.

SEÖNs workshop och årsmöte torsdag 7 maj

SEÖN är den samlande kraften för civilsamhället – inspiratören, företrädaren och folkbildaren. Den 7 maj genomförs vårt årsmöte. Vi ser det som en möjlighet att samla alla som brinner för kraften i civilsamhället till en dag fylld av inspiration och en reell möjlighet att påverka, att vara medskapande. Vi bjuder dels in våra befintliga medlemmar, men också alla andra verksamma inom civilsamhället.

Innehåll
 En workshop med utveckling av SEÖNs handlingsplan 2015-16 utifrån Övergripande o långsiktig målsättning SEÖN.
Microföreläsningar under rubriken CIVILSAMHÄLLET KAN! Där vittnar representanter för vår sektor (föreningar, sociala företag, kooperationer och så vidare) för hur just de arbetar med att hantera aktuella samhällsutmaningar och bidrar till utveckling av regionen, grupper och individer.
Årsmöte Föredragningslista 2015 och övriga handlingar kommer att publiceras här i web-bloggen senast den 30 april.
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning

Dagen genomförs i samverkan med Studieförbundet Sensus.

Tid: torsdagen den 7 maj klockan 10.00-15.00
Plats: Studieförbundet Sensus lokaler, Kanalgatan 46B, Skellefteå
Anmälan: http://goo.gl/forms/pRZJvGDup5 senast den 4 maj
Frågor: Ann-Marie Lindgren dialogprojektet@gmail.com 070-360 91 74 eller
Niclas Bromark niclas.bromark@vbidrott.rf.se 070-551 43 11

Vill du vara med och bidra med en microföreläsning (5-7 minuter)? För att berätta om er verksamhet och ert engagemang för att illustrera, inspirera och visa på vad Civilsamhället kan! Kontakta Ann-Marie enligt ovan.

Anmälningslänk till Dialogkonferens 24 april

Nu är inbjudan klar och ska spridas. Ser fram emot att många använder anmälningslänken.

Att få höra Filip Wijkströms föreläsning ska bli intressant. Kul att Överenskommelsekansliet kommer! Nyfiken på Panelsamtalet med Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå, Ylva Löwenborg, Sensus o SEÖN, Katarina Halvardsson, Norrbottens idrottsförbund, Elisabeth Lax, Norrbottens läns landsting samt Överenskommelsekansliet.

Konferensen blir också ett bra tillfälle för fler att få lära känna SEÖNs drivkraft att civila samhället är en kraft för utveckling i norra Sverige.

Dialogkonferens 24 april

Anmäl dig här senast 25 mars: http://goo.gl/forms/xqh3RXlD33