Dialogmöte 8 feb i Luleå

Dialogmöte med samverkan i fokus. Just nu föreläser Anna-Karin Berglund från SKL om hur vi kan skapa system för bygga socialt kapital, tillit och samverkan. Ett sätt är att skapa forum för dialog, överenskommelser och partsgemensamma arbetsgrupper.
Anna-Karin Berglund

Nu ger Daniel Grönberg från Överenskommelsekansliet tips och lyfter fram erfarenheter kring olika överenskommelseprocesser på SEÖN dialogmöte. Sex principer är vägledande; självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn samt en mångfald av utförare.
Daniel Grönberg i Luleå

Ylva Löwenborg bloggar på overenskommelsen.se

Vi blir de berättelser som berättas om oss – http://overenskommelsen.se/blog/1431/

Vad vore Sverige utan civilsamhället? – http://overenskommelsen.se/blog/vad-vore-sverige-utan-civilsamhallet/

Ylva Löwenborg är vice ordförande i SEÖN.

Dialogkonferens 2015-04-24 i Luleå

Över 50 deltagare från Västerbotten och Norrbotten, från offentlig sektor och från civila samhället möttes på konferensen. Filip Wijkström, docent i företagsekonomi vid Stockholms Handelshögskola höll en mycket engagerande föreläsning. Här finns bilderna från Filip Wijkströms föreläsning.
Hanna Schubert från Överenskommelsekansliet berättade om tillkomsten av nationella överenskommelser och gav tips och råd för processer på lokal och regional nivå. Här kan du ta del av hennes Presentation Överenskommelsen.
Konferensen avslutades med ett panelsamtal om funderingar kring lokala och regionala överenskommelser. Samverkan, samarbete och samhandling behövs, men om det måste formas i skrivna överenskommelser beror mest på vilka syften parterna har. En överenskommelse ska vara levande och göra praktisk skillnad i samhällsutvecklingen.
Här följer en kavalkad av foton från en positiv och inspirerande konferens. Fotograf Lars Westerlund, ledamot i SEÖNs styrelse.
Filip Wijkström föreläser
Civila samhället engagerar Filip Wijkström
Hanna Schubert
Gunnel Eriksson Frivilligcentralen Umeå
Roine Karlsson Coompanion Norrbotten
Maria Frisk leder panelsamtalet
Katarina Halvardsson Norrbottens idrottsförbund
Panelsamtal
Yvonne Stålnacke kommunalråd Luleå
Ylva Löwenborg, vice ordförande SEÖN
Niclas Bromark, ordförande SEÖN

Anmälningslänk till Dialogkonferens 24 april

Nu är inbjudan klar och ska spridas. Ser fram emot att många använder anmälningslänken.

Att få höra Filip Wijkströms föreläsning ska bli intressant. Kul att Överenskommelsekansliet kommer! Nyfiken på Panelsamtalet med Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå, Ylva Löwenborg, Sensus o SEÖN, Katarina Halvardsson, Norrbottens idrottsförbund, Elisabeth Lax, Norrbottens läns landsting samt Överenskommelsekansliet.

Konferensen blir också ett bra tillfälle för fler att få lära känna SEÖNs drivkraft att civila samhället är en kraft för utveckling i norra Sverige.

Dialogkonferens 24 april

Anmäl dig här senast 25 mars: http://goo.gl/forms/xqh3RXlD33

Ljud- o bildintervju med SEÖNs projektledare

Inte alltid så kul att både se och hör sig själv i intervju, men ändamålet helgar medlen. Och övning ger så småningom färdighet. Hör och se själv: https://vimeo.com/117780050

Ekim Caglar, Överenskommelsekansliet filmar och intervjuar 2015-01-23.

Samverkan med integrationstema

När ett 15-tal speciellt inbjudna personer verksamma inom civila samhället och offentlig sektor provade det nya processmetodmaterialet ”Komma överens” så kom det fram tre idéer med integrationstema.

Utmaningen i processmetodmaterialet blev att ikläda sig roller för att hitta nya samarbeten. Deltagarna argumenterade och diskuterade livligt utifrån integrationsidéerna. Alla tog sig an sina roller för att med nya ögon hitta möjligheter. En och annan fördom kom också fram, något för vissa aktörer att bita i på riktigt. Nya kontakter knöts för fortsatt samarbete.

Ekim och Hanna från Överenskommelsekansliet introducerade materialet tillsammans med Gustaf som utarbetat det hos Fabel Kommunikation. Enkel utvärdering direkt efter avslutad uppgift visade att metodmaterialet lämpar sig väl i civila samhällets organisationer, likväl som i offentlig sektor. Vilka idéer eller frågor som ska samarbetas om spelar ingen roll. Flera av deltagarna såg direkt möjligheter där ”Komma överens” kan passa bra att använda, t ex som inslag i en konferens.

Ann-Marie behöll en uppsättning av materialet för SEÖN, och kommer att delta i utbildning för spelledare i början av februari.

Tack till Idrottens Hus för att vi fick låna lokalen!

Prova processmetodmaterialet ”Komma överens”

Välkommen att prova nya processmetodmaterialet ”Komma överens” fredag 23 jan kl 13.00-15.00 i Idrottens Hus, Dragonskolan i Umeå. Ingen deltagaravgift.

Överenskommelsekansliet leder aktiviteten.

Anmälan senast 20 jan till dialogprojektet@gmail.com