Summering från Medlemsmötet 11 dec

Medlemsmötet inleddes av vice ordförande Ylva Löwenborg. En spännande och inspirerande dag med ett 20-tal representanter från olika delar av civilsamhället i Västerbotten och Norrbotten.
Medlemsmöte 1 Medlemsmöte 2 Medlemsmöte 3 Medlemsmöte 4

Niclas Bromark avslutade dagen genom att bl a prata om att svenskarnas engagemang är stabilt. Ca 50% av de vuxna arbetar ideellt. Lite reklam för SEÖN hann han också med.
Niclas på medlemsmöte

Ungas delaktighet

Under konferensen Kraftsamling i Luleå 10 februari så deltog jag i en workshop om ungas delaktighet. Under konferensen genomfördes ytterligare en workshop i samma anda. I slutet av februari genomfördes en uppföljning, som jag tyvärr inte hade möjlighet att delta i. Här kommer sammanställningar från alla tre workshops. Läs dem, fundera och ta fasta på det du kan förbättra i den verksamhet där du befinner dig.

Workshop om ungas delaktighet

Workshop Action no words

Uppföljningsworkshop

Kraftsamling 2011-2015

Kraftsamling 2011-2015 är en unik medborgardialog i Norrbotten som efter åtta konferenser och fler än 380 rundabordssamtal sammanställt norrbottningarnas egna tankar och förslag på hur man gemensamt skapar ett attraktivt län – Framtidsbilder om livet i Norrbotten.

På den sista konferensen (2015-02-10) samlades över 400 personer på Kulturens Hus i Luleå. Temat var Att göra skillnad. Processledaren Peter Örn var imponerad över den stora uppslutningen och det breda engagemanget.

Utbudet av workshops var imponerande stort, bl a var SEÖN ansvariga för workshopen Rörelse som gör skillnad! Om civilsamhällets kraft i regional utveckling. För att bygga ett attraktivt, öppet och inkluderande Norrbotten med tillväxt och god självbild behöver vi ett levande civilsamhälle. På vilket sätt bidrar församlingen, idrottsklubben, studieförbundet, teatergruppen, miljörörelsen, den etniska föreningen och kvinnoklubben m fl till regional utveckling, demokrati och tillväxt? Vilka förutsättningar behövs för ett aktivt föreningsliv? Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är viktig för Norrbotten säger vi. Men på vilket sätt kan vi samverka?  Vart finns krockar och konfliktytor? Vilka goda exempel kan vi lyfta fram? Vad innebär civilsamhällets olika roller som röstbärare, serviceproducenter, demokratiskola och skapare av gemenskap? Niclas Bromark och Ylva Löwenborg ledde workshopen.

Själv valde jag två andra för att sprida SEÖNs existens och frågor till fler: RegLabs Ingen kommer undan politiken! och Ny Tänks/Ung i Tornedalens Ungas inflytande i utveckling av samhället.

Imponerades också av den enorma snömängden i Luleå! Fotot visar en gångbana som på sommaren varken har vallar eller höga upphöjda kanter.

SAMSUNG

Välkommen till projektbloggen för ”Dialog Norra Sverige”

Här kommer jag att berätta vad som händer i projektet och i SEÖN, tipsa om aktiviteter och annat smått och gott kring dialog mellan offentlig sektor och civila samhällets organisationer, främst i Västerbotten och Norrbotten.

Målet med projektet Dialog Norra Sverige är att göra en handlingsplan för en utvecklad dialog om regional utveckling mellan SEÖN och Regionförbundet Västerbotten respektive Norrbottens läns landsting.

//Ann-Marie Lindgren, projektledare SEÖN