Spelledarutbildning Komma överens

Nu är jag utbildad spelledare i processmetodmaterialet Komma överens. Har en uppsättning av spelet och erbjuder mig att lära fler och låta många få prova materialet.

Att det kallas spel handlar om att deltagarna tillfälligt byter roller med varandra. Detta blir ett sätt att utveckla nya samarbeten. Bäst blir processen om det både finns med deltagare som i vanliga fall är verksamma inom offentlig sektor samt civila samhället. Gärna fler än 10-12 personer och avsatt tid minst två timmar.

Komma överens kan t ex inleda en dialogkonferens eller i samband med uppstarten av ett tätare och konkretare samarbete mellan olika aktörer. Komma överens är en del i en större process för utvecklade samarbeten.

Nya samarbeten Komma överens

Vi testade processmetodmaterialet Komma överens

Diskussioner Komma överens

Den 23 januari var vi 16 personer som provade Överenskommelsekansliets nya processmetodmaterial Komma överens.

Varje deltagare fick först skriva kort beskrivning av sin organisation/arbetsplats på spelbricka för antingen civila samhället eller offentlig aktör. Därefter valde alla en partner som man tidigare inte kände. Spelledaren blandade spelbrickorna och delade ut dem så att inget par hade sina egna organisationer. Paren diskuterade fram idéer utifrån sina nya roller och skrev dem på ytterligare spelbrickor. Därefter startade argumentationen för vilka aktörer som behövdes för att förverkliga sin idé. Brickorna flyttades mellan idéer, men ingen bricka fick flyttas utan ”ägarparets” medgivande. Argumentationsviljan var hög, men ibland nekades förfrågningar om samarbeten och ibland jublades över nya samarbeten. Dessutom tog idéerna nya vändningar så att samarbeten ändrades.

Sammanfattande samtal efter avslutad spelomgång visade att processmetodmaterialet uppskattades av deltagarna men att den kan behöva viss justering beroende på gruppens sammansättning och inom vilket område som samarbeten ska utvecklas. Samt att man är tydlig i förhandsinformationen om att deltagarna ska ikläda sig nya tillfälliga roller i processmetoden.

SEÖN har en uppsättning av Komma överens samt att Ann-Marie Lindgren är utbildad spelledare.

Samverkan med integrationstema

När ett 15-tal speciellt inbjudna personer verksamma inom civila samhället och offentlig sektor provade det nya processmetodmaterialet ”Komma överens” så kom det fram tre idéer med integrationstema.

Utmaningen i processmetodmaterialet blev att ikläda sig roller för att hitta nya samarbeten. Deltagarna argumenterade och diskuterade livligt utifrån integrationsidéerna. Alla tog sig an sina roller för att med nya ögon hitta möjligheter. En och annan fördom kom också fram, något för vissa aktörer att bita i på riktigt. Nya kontakter knöts för fortsatt samarbete.

Ekim och Hanna från Överenskommelsekansliet introducerade materialet tillsammans med Gustaf som utarbetat det hos Fabel Kommunikation. Enkel utvärdering direkt efter avslutad uppgift visade att metodmaterialet lämpar sig väl i civila samhällets organisationer, likväl som i offentlig sektor. Vilka idéer eller frågor som ska samarbetas om spelar ingen roll. Flera av deltagarna såg direkt möjligheter där ”Komma överens” kan passa bra att använda, t ex som inslag i en konferens.

Ann-Marie behöll en uppsättning av materialet för SEÖN, och kommer att delta i utbildning för spelledare i början av februari.

Tack till Idrottens Hus för att vi fick låna lokalen!

Prova processmetodmaterialet ”Komma överens”

Välkommen att prova nya processmetodmaterialet ”Komma överens” fredag 23 jan kl 13.00-15.00 i Idrottens Hus, Dragonskolan i Umeå. Ingen deltagaravgift.

Överenskommelsekansliet leder aktiviteten.

Anmälan senast 20 jan till dialogprojektet@gmail.com