Förlängd projekttid

MUCF, som finansierat Dialogprojektet, beslutade strax före sommaren att SEÖN får förlängd projekttid tom 2015-12-31. Detta för att praktiskt kunna påbörja dialogarbetet utifrån den Handlingsplan som formats i projektet. SEÖNs styrelse kommer under hösten att inbjuda företrädare för Norrbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbotten till överläggning om det fortsatta dialogarbetet. Under den förlängda projekttiden anlitas ingen projektledare.

Handlingsplanen

Nu närmar sig projektet Dialog Övre Norrland sitt slut och förslaget till Handlingsplan för utvecklad dialog mellan offentlig sektor och civila samhällets organisationer i övre Norrland har presenterats. SEÖNs styrelse bearbetade förslaget innan det skickades till Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting, som båda varit parter i projektet. Projektredovisningen ska inom kort skickas till MUCF som finansierat dialogprojektet.

Ljud- o bildintervju med SEÖNs projektledare

Inte alltid så kul att både se och hör sig själv i intervju, men ändamålet helgar medlen. Och övning ger så småningom färdighet. Hör och se själv: https://vimeo.com/117780050

Ekim Caglar, Överenskommelsekansliet filmar och intervjuar 2015-01-23.

Välkommen till projektbloggen för ”Dialog Norra Sverige”

Här kommer jag att berätta vad som händer i projektet och i SEÖN, tipsa om aktiviteter och annat smått och gott kring dialog mellan offentlig sektor och civila samhällets organisationer, främst i Västerbotten och Norrbotten.

Målet med projektet Dialog Norra Sverige är att göra en handlingsplan för en utvecklad dialog om regional utveckling mellan SEÖN och Regionförbundet Västerbotten respektive Norrbottens läns landsting.

//Ann-Marie Lindgren, projektledare SEÖN