SEÖNs årsmöte fre 13 maj i Skellefteå

I programmet:

  • Föreläsning om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en av landets mest kunniga om modellen – Ludvig Sandberg, Forum för socialt arbete
  • Panelsamtal med Ludvig Sandberg tillsammans med lokala och regionala politiker och tjänstepersoner
  • Årsmöte, handlingar finns att hämta i länkarna nedan
  • Mikroföreläsningar under rubriken ”Civilsamhället kan…”. Dela med dig om din förening/organisation, vad ni gör, något särskilt ni vill lyfta och sprida. Max 7 min, intresseanmälan görs i anmälningslänken nedan.

Tid: Fredag 13 maj klockan 10.00-15.00 (fika från 9.30)

Plats: Idrottens hus, Mullbergsvägen 11 B, Skellefteå

Anmälan senast 8 maj i denna länk: http://goo.gl/forms/xtcg6nhmDB

Frågor: Ann-Marie Lindgren, dialogprojektet@gmail.com, 070-360 91 74

Uppmaning! Enligt stadgarna ska SEÖNs medlemsorganisationer nominera var sin person till valberedning för kommande år. Valberedningen ska bestå av lägst fyra personer varav två från respektive län. Ta med förslag på vidtalade personer till årsmötet.

Kallelse o Föredragningslista 2016

Verksamhetsberättelse för 2015 SEÖN

Förenklat årsbokslut SEÖN 2015

Revisionberättelse underskriven 20160413

Förslag stadgeändring inför årsm 2016

Aktivitetsplan 2016 SEÖN

Valberedningens NYA förslag SEÖN 2016

SEÖNs workshop och årsmöte torsdag 7 maj

SEÖN är den samlande kraften för civilsamhället – inspiratören, företrädaren och folkbildaren. Den 7 maj genomförs vårt årsmöte. Vi ser det som en möjlighet att samla alla som brinner för kraften i civilsamhället till en dag fylld av inspiration och en reell möjlighet att påverka, att vara medskapande. Vi bjuder dels in våra befintliga medlemmar, men också alla andra verksamma inom civilsamhället.

Innehåll
 En workshop med utveckling av SEÖNs handlingsplan 2015-16 utifrån Övergripande o långsiktig målsättning SEÖN.
Microföreläsningar under rubriken CIVILSAMHÄLLET KAN! Där vittnar representanter för vår sektor (föreningar, sociala företag, kooperationer och så vidare) för hur just de arbetar med att hantera aktuella samhällsutmaningar och bidrar till utveckling av regionen, grupper och individer.
Årsmöte Föredragningslista 2015 och övriga handlingar kommer att publiceras här i web-bloggen senast den 30 april.
Verksamhetsberättelse 2014
Årsredovisning

Dagen genomförs i samverkan med Studieförbundet Sensus.

Tid: torsdagen den 7 maj klockan 10.00-15.00
Plats: Studieförbundet Sensus lokaler, Kanalgatan 46B, Skellefteå
Anmälan: http://goo.gl/forms/pRZJvGDup5 senast den 4 maj
Frågor: Ann-Marie Lindgren dialogprojektet@gmail.com 070-360 91 74 eller
Niclas Bromark niclas.bromark@vbidrott.rf.se 070-551 43 11

Vill du vara med och bidra med en microföreläsning (5-7 minuter)? För att berätta om er verksamhet och ert engagemang för att illustrera, inspirera och visa på vad Civilsamhället kan! Kontakta Ann-Marie enligt ovan.