Projekt

SÖK Samverkan – Norrbotten

Projektet SÖK Samverkan ska hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället i Norrbotten, detta för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans i länet. Region Norrbotten, Länsstyrelsen och SEÖN (Social ekonomi övre Norrland) samlas i ett gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i civilsamhället.

Projektet består av följande olika delar;

  • En kartläggning av den samverkan som sker idag mellan offentlig sektor
    ( Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten) och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten
  • Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger
  • Formulering av en överenskommelse om formerna för samverkan
  • Framtagande av en handlingsplan för att stärka fortsatt samverkan

Genom att arbeta tillsammans ska det till exempel bli lättare att nå målen i Agenda 2030. Projektet pågår fram till 31 december 2020.

AKTUELLT

10 september 2020
ANDRA KUNSKAPSDIALOGEN I SÖK SAMVERKAN GENOMFÖRD

Nu är också den andra kunskapsdialogen genomförd i SÖK Samverkan projektet, den  9:e september deltog ca 50 personer online via Zoom på de föreläsningar och workshops som sändes ut från Kulturens hus i Luleå.

Temat för dagen var att hitta en gemensam målbild för den Överenskommelse som nu ska tas fram i projektet för en stärkt samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor på regional nivå i Norrbotten. Dagen hade också fokus på att försöka identifiera vilka handlingar, aktiviteter och åtaganden vi kan se för att realisera de mål som formulerats, så här långt, i den föreslagna Överenskommelsen. Tankar kring vision och handlingar arbetades fram av engagerade deltagare via fem olika digitala workshops.

Inför  workshopmomentet hölls under förmiddagen ett antal kunskapshöjande presentationer. Från Nätverket Skåne berättade Tora Törnquist om deras Överenskommelse i Skåne och hur de arbetade utifrån den. Paulina Henriksson beskrev Länsstyrelsen Norrbottens arbete utifrån Agenda 2030.  Kenneth Sjaunja från Region Norrbotten presenterade den vision som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin 2030 för länet ” Vi ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län” och vägen dit. Från Samforma deltog Niklas Lindmark och Katarina Halvardsson som beskrev hur föreningen representerar och är med och påverkar i olika strategiska styrdokument och frågor för länets utveckling, de verkar även i Västerbottens län. Exempelvis har de deltagit i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och även folkhälsostrategin som tagits fram för Norrbotten. De talade också om hur Agenda 2030 påverkar föreningens arbete, främst mål är det mål 17 som lyfter behovet av samverkan mellan olika parter och deltagande i olika nätverk.

Dagens sista presentation höll Lars Bergström från Hela Sverige Ska Leva, han talade om att deras förening i Norrbotten är den största i Sverige och gav exempel på den samverkan som sker idag mellan olika aktörer och tankar framåt. Föreningen är bland annat aktiva inom Digibyprojektet som handlar om att utveckla och testa digitala lösningar och service på landsbygden i Norrbotten.  Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna  genomförs i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”. De har också medverkat till uppstarten av en ny utbildning ”Kompetensplattform för civilsamhället” som genomförts på Sunderby folkhögskola i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan tidigare i år. Lars såg också behovet av att öka kunskaperna om Agenda 2030 hos deras medlemmar och hela civilsamhället i Norrbotten för att skapa bättre förutsättningar för ökad samverkan framöver.

Här nedan några bilder från dagen!

På SEÖN:s facebooksida finns inspelningar från dagens föreläsningar!
18 juni 2020
SNART DAGS FÖR  NÄSTA KUNSKAPSDIALOG –   9 SEPTEMBER ONLINE!

Nästa kunskapsdialog äger rum den 9 september, kl. 9.30-15.15 och kommer att genomföras digitalt på webben via Zoom, föreläsningar kommer även att streamas via facebooksidan för SEÖN.  Temat för den dagen : Agenda 2030 möter Norrbottens vision ”Sveriges mest välkomnande och nytänkande län” – Hur skapar vi samhandling ?

Anmäl dig via nedan länk: 


18 maj 2020
FÖRSTA KUNSKAPSDIALOGEN I SÖK SAMVERKAN GENOMFÖRD

Vid första dialogen, som genomfördes  den 18 maj online via Zoom från Kulturens hus i Luleå, deltog ca 70 personer. Dialogen blev mycket lyckad, under eftermiddagen deltog ca 40 i den efterföljande workshopen, med fina inspel till arbetet med den regionala överenskommelsen. Nedan några bilder från dagen. Första bilden till vänster med moderator Micke Boström från Region Norrbotten, Bo Olofsson, Norrbottens bildningsförbund och Eva Jonsson, strateg, Region Norrbotten. Andra bilden i mitten; Anders Öhlund, enhetschef, Länsstyrelsen, Linda From, regionråd, Region Norrbotten och Ylva Löwenborg,  styrelseordförande, SEÖN.  Nedre bilden till vänster; Malin Lindberg, professor, LTU. Nedre bilden till höger; workshopledare Gunnel Mörtlund.

6 april 2020
NYA DATUM FÖR  KUNSKAPSDIALOGER  i SÖK SAMVERKAN

Den 18 maj anordnas första dialogen som skulle ägt rum den 20 mars, den genomförs via webben.  En andra dialog planeras den 9:e september.

15 mars 2020

INSTÄLLDA KUNSKAPSDIALOGER
Vårens inplanerade datum för dialoger ställs in p g a smittorisk av Coronavirus.
Vi återkommer med nya datum så snart vi kan!

19 februari 2020

Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger mellan civilsamhället och offentlig sektor i Norrbotten. Detaljerat program kommer närmare den aktuella dialogen. 

Har du några frågor om SÖK Samverkan projektet vänligen kontakta:

Ulrika Enbom Karlsson, Projektledare, SEÖN
Ulrika.e.karlsson@socialekonomiovrenorrland.se
Tel. 070-229 04 73

Lena Kandelin, Projektledare, Region Norrbotten
lena.kandelin@norrbotten.se
Tel. 076-134 58 72