Projekt

SÖK Samverkan – Norrbotten

Projektet SÖK Samverkan ska hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället i Norrbotten, detta för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans i länet. Region Norrbotten, Länsstyrelsen och SEÖN (Social ekonomi övre Norrland) samlas i ett gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i civilsamhället.

Projektet består av följande olika delar;

  • En kartläggning av den samverkan som sker idag mellan offentlig sektor
    ( Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten) och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten
  • Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger
  • Formulering av en överenskommelse om formerna för samverkan
  • Framtagande av en handlingsplan för att stärka fortsatt samverkan

Genom att arbeta tillsammans ska det till exempel bli lättare att nå målen i Agenda 2030. Projektet pågår fram till 31 december 2020.

AKTUELLT

18 juni 2020
SNART DAGS FÖR  NÄSTA KUNSKAPSDIALOG –   9 SEPTEMBER i BODEN OCH/ELLER ONLINE!

Nästa kunskapsdialog planeras till den 9 september, kl. 10-16 på Boden business Park  (reservation för förändringar) men kommer även genomföras digitalt för de som vill ta del av dagen via webben.  Temat för den dagen blir : Agenda 2030 möter Norrbottens vision ”Sveriges mest välkomnande och nytänkande län” – Hur skapar vi samhandling ?

Anmäl dig via nedan länk: 


18 maj 2020
FÖRSTA KUNSKAPSDIALOGEN I SÖK SAMVERKAN GENOMFÖRD

Vid första dialogen, som genomfördes  den 18 maj online via Zoom från Kulturens hus i Luleå, deltog ca 70 personer. Dialogen blev mycket lyckad, under eftermiddagen deltog ca 40 i den efterföljande workshopen, med fina inspel till arbetet med den regionala överenskommelsen. Nedan några bilder från dagen. Första bilden till vänster med moderator Micke Boström från Region Norrbotten, Bo Olofsson, Norrbottens bildningsförbund och Eva Jonsson, strateg, Region Norrbotten. Andra bilden i mitten; Anders Öhlund, enhetschef, Länsstyrelsen, Linda From, regionråd, Region Norrbotten och Ylva Löwenborg,  styrelseordförande, SEÖN.  Nedre bilden till vänster; Malin Lindberg, professor, LTU. Nedre bilden till höger; workshopledare Gunnel Mörtlund.

6 april 2020
NYA DATUM FÖR  KUNSKAPSDIALOGER  i SÖK SAMVERKAN

Den 18 maj anordnas första dialogen som skulle ägt rum den 20 mars, den genomförs via webben.  En andra dialog planeras den 9:e september.

15 mars 2020

INSTÄLLDA KUNSKAPSDIALOGER
Vårens inplanerade datum för dialoger ställs in p g a smittorisk av Coronavirus.
Vi återkommer med nya datum så snart vi kan!

19 februari 2020

Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger mellan civilsamhället och offentlig sektor i Norrbotten. Detaljerat program kommer närmare den aktuella dialogen. 

Har du några frågor om SÖK Samverkan projektet vänligen kontakta:

Ulrika Enbom Karlsson, Projektledare, SEÖN
Ulrika.e.karlsson@socialekonomiovrenorrland.se
Tel. 070-229 04 73

Lena Kandelin, Projektledare, Region Norrbotten
lena.kandelin@norrbotten.se
Tel. 076-134 58 72