Kartläggning Norrbottens civilsamhälle

I fredags premiärpresenterade Malin Lindberg och Ingvar Rönnbäck den kartläggning som de gjort på uppdrag av SEÖN med finansiering från Region Norrbotten. Ett 40-tal intresserade från civila samhället och offentlig sektor fanns på plats i Sessionssalen i Regionhuset i Luleå. Nedan finns hela kartläggningen att ladda ner, samt den powerpoint-presentation som gjorts för premiären.

Kartläggning: Norrbottens civilsamha╠êlle 2017

PP Norrbottens civilsamhälle

 

Kompletterande statistik:

Förklaringar av statistiken

Intäkter

Lönesumma

Organisationer i Norrbotten urval

Organisationsform kommunal nivå

Orgform Anställda Verksamheter

Utförarregister Norrbotten

Presentation Kartläggning Norrbotten

 

 

Premiär för Kartläggningen av civilsamhället i Norrbotten!

SEÖN inbjuder alla intresserade från hela Sverige till en eftermiddag för inspiration, samtal och nya möten! VÄLKOMNA!

Tid: fredag 8 december kl 13.00-16.00

Malin Lindberg och Ingvar Rönnbäck premiärpresenterar kartläggningen om civila samhället i Norrbotten. Regionrådet Anders Öberg och chefen för Regional utveckling Anna Lindberg deltar också på mötet.

Kartläggningen är tänkt att ge en överblick över civilsamhällets roll och betydelse, dess variationer och utmaningar, men även beskrivning av det mervärde som tillför regionens utveckling.

Intresset för kartläggningen är stort! Hur kan bredden och kraften i ett starkt och engagerat civilsamhälle synliggöras, tas till vara och utveckla samverkan?

Plats: Lokal i Luleå

Anmälan: Görs via länken senast tisdag 5/12: http://simplesignup.se/event/122017-kartlaeggning-civila-samhaelletnorrbotten

 

Valberednings förslag till årsmötet 2 maj

Sent omsider och mycket försenat kommer här Valberedningens förslag till årsmötet. Vi beklagar det sena underlaget.

Bortsett från detta är det ett förslag som innebär en förstärkning av styrelsen i form av nya delar av vår sektor som tar plats. Det är ett förslag som innebär en avsevärt förbättrad könsfördelning. Det är också ett förslag som innebär en utökning från dagens åtta till nio ledamöter jämte ordföranden.

STYRELSE

Ordförande Ylva Löwenborg                 1 år (2018)

Ledamot     Ann-Marie Lindgren           Nyval 2 år (2019) V-b Blåbandsdistrikt, Umeå

Ledamot      Mats Johansson                  Nyval 2 år(2019) ABF Norr, Piteå

Ledamot       Dan Swärd                          Nyval 2 år(2019) Teater scratch, Luleå

Ledamot       Martin Vikgren                  Nyval 2 år (2019) HSO Västerbotten, Umeå

Ledamot       Monica Marklund              Nyval 2 år (2019) HSSL Västerbotten, Skellefteå

Ett år kvar på mandatet.

Ledamot       Roger Filipsson                   Coompanion Västerbotten, Umeå

Ledamot       Åsa S Boman                      KFUM Umeå

Ledamot       Maria Frisk                         Rädda Barnen Nord, Luleå

Ledamot       Katarina Halvarsson         SISU Norrbotten/Norrbottens idrottsförb., Luleå

Revisorer

Ordinarie Marie Sandström-Öhberg Omval

Ersättare Carina Holmström Nyval

 

Valberedningen genom

Niclas Bromark