Dialogmöte 5 feb

Idag har SEÖN haft ett dialogmöte på Länsstyrelsen i Norrbotten. Vi är glada för ett gott samtal och konkreta idéer på fortsatt samverkan. Bland annat var frågan om att undersöka SEÖN’s möjligheter att få en plats i det regionala partnerskapet uppe.

Dialogmöte 8 feb i Luleå

Dialogmöte med samverkan i fokus. Just nu föreläser Anna-Karin Berglund från SKL om hur vi kan skapa system för bygga socialt kapital, tillit och samverkan. Ett sätt är att skapa forum för dialog, överenskommelser och partsgemensamma arbetsgrupper.
Anna-Karin Berglund

Nu ger Daniel Grönberg från Överenskommelsekansliet tips och lyfter fram erfarenheter kring olika överenskommelseprocesser på SEÖN dialogmöte. Sex principer är vägledande; självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn samt en mångfald av utförare.
Daniel Grönberg i Luleå

Ledarskapsarenan 2016 – internationell utblick

Temat för årets ledarskapsarena är internationell utblick. Hur kan vi i det svenska civilsamhället tänja våra föreställningsramar om vad den ideella sektorn är och kan vara? Scott Taylor inspirerar!
Här finns podcast, presentationer, filmer m m: http://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-internationell-utblick/

Mikroföreläsningar på Medlemsmötet

Jarkko Enqvist
Jarkko Enqvist inspirerade om Expats & friends.

Roger Filipsson
Roger Filipsson berättade om Mikrofond Norr.

Eva Gustafsson Eva Gustafsson 2
Eva Gustavsson från projektet Brytiga Böcker berättade om arbetet kring normkritik med både barn och vuxna. Vem är normen? Vem har makten? Och hur ett sådant mer abstrakt begrepp som norm och normkritik kan bli konkret i vardagen. Arbetet utgår ifrån diskrimineringsgrunderna. Eva finns hos Sensus i Umeå och avslutade med några frågor att fundera över.

Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll gjorde en liten kupp och istället för att prata om Chansengruppen pratade han istället utifrån tesen ” stora organisationer klarar inte paradigmskiften”. Simon menade att det är ett fritt civilsamhälle som inte är beroende av stora organisationer som kan bidra till de nya lösningarna, de nya idéerna.

Robin Cox
Sist ut som inspiratör var Robin Cox från Mångkulturellt forum. En förening som bl a arbetar med språkträning. Har ett stort samarbete med SFI. Driver och stöttar också olika projekt inom ”mångfaldsområdet”.