Kartläggning Norrbottens civilsamhälle

I fredags premiärpresenterade Malin Lindberg och Ingvar Rönnbäck den kartläggning som de gjort på uppdrag av SEÖN med finansiering från Region Norrbotten. Ett 40-tal intresserade från civila samhället och offentlig sektor fanns på plats i Sessionssalen i Regionhuset i Luleå. Nedan finns hela kartläggningen att ladda ner, samt den powerpoint-presentation som gjorts för premiären.

Kartläggning: Norrbottens civilsamha╠êlle 2017

PP Norrbottens civilsamhälle

 

Kompletterande statistik:

Förklaringar av statistiken

Intäkter

Lönesumma

Organisationer i Norrbotten urval

Organisationsform kommunal nivå

Orgform Anställda Verksamheter

Utförarregister Norrbotten

Presentation Kartläggning Norrbotten

 

 

Premiär för Kartläggningen av civilsamhället i Norrbotten!

SEÖN inbjuder alla intresserade från hela Sverige till en eftermiddag för inspiration, samtal och nya möten! VÄLKOMNA!

Tid: fredag 8 december kl 13.00-16.00

Malin Lindberg och Ingvar Rönnbäck premiärpresenterar kartläggningen om civila samhället i Norrbotten. Regionrådet Anders Öberg och chefen för Regional utveckling Anna Lindberg deltar också på mötet.

Kartläggningen är tänkt att ge en överblick över civilsamhällets roll och betydelse, dess variationer och utmaningar, men även beskrivning av det mervärde som tillför regionens utveckling.

Intresset för kartläggningen är stort! Hur kan bredden och kraften i ett starkt och engagerat civilsamhälle synliggöras, tas till vara och utveckla samverkan?

Plats: Lokal i Luleå

Anmälan: Görs via länken senast tisdag 5/12: http://simplesignup.se/event/122017-kartlaeggning-civila-samhaelletnorrbotten

 

Årsmöte tisdag 2 maj

Nu är det dags att anmäla ombud och deltagare till SEÖNs årsmöte tisdag 2 maj 2017
kl 13.00-16.00, Idrottens hus i Skellefteå.
Norrbottens regionråd Anders Öberg medverkar. Samtal om bl a Kartläggningsprojektet, se bifogat Medlemsbrev april 2017.
SEÖN bjuder på fika i paus.
Anmälan till årsmötet senast 1 maj via denna länk: https://goo.gl/forms/AStjNKAUzZjWtkaq2
Valberedningen önskar snarast få nomineringar till de uppdrag som ska väljas på årsmötet. Läs mer här – ta chansen att skicka in nomineringar:

Händelserik höst för SEÖN

Hösten 2016 har varit en händelserik period för SEÖN. Styrelsens ledamöter har medverkat vid flera konferenser nationellt, regionalt och lokalt. SEÖN har medverkat på Företagsfrukost i Luleå, något som förhoppningsvis blir ett återkommande inslag i programmet. Länsstyrelsen i Norrbotten har samarbetat med SEÖN för att utveckla process om strategiskt folkhälsoarbete. SEÖN finns även med i ett antal stora EU-projektgrupper.

För dig som vill hålla dig uppdaterat och få regelbunden information om SEÖN och civilsamhällesinformation ska bli medlem i SEÖNs Facebookgrupp SEÖN – Plattformen för social ekonomi övre Norrland