Anmäl dig till SÖK Samverkan – Kunskapsdialoger

Välkommen att delta på kunskapshöjande dialoger mellan civilsamhället och offentlig sektor, Norrbotten!

Anmälningslänk hittar du längre ned på sidan!

Vem är du?
Dialogerna vänder sig i första hand till dig som är verksam inom Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten eller inom någon civilsamhällesorganisation som verkar i hela Norrbottens län. Även andra samverkanspartners i SÖK-projektet välkomnas!

Syfte – Formulera en regional överenskommelse om samverkan för Norrbotten
Dialoger inom SÖK projektet genomförs med syfte att formalisera samverkan mellan parterna. 
Genom att delta vid de kunskapshöjande dialogerna har du möjlighet att bidra till arbetet samt komma med inspel till den policy (överenskommelse) som sedan kommer tas fram i projektet.

Första dialogen ägde rum den 18 maj, andra dialogen sker den 9:e september
Inbjudan innefattar  kunskapshöjande dialoger mellan offentlig sektor och civilsamhället som sker under 2020, vi hoppas du har möjlighet att delta vid dessa tillfällen eller vid något enstaka tillfälle.

DIALOG 1:
Spelregler för civilsamhälle och offentlig sektor, 18 maj (HAR GENOMFÖRTS)
Filmer från första dialogen hittar ni på SEÖN:s facebooksida!

DIALOG 2:
9 september, kl. 10-16, Boden business Park/Digitalt 

Agenda 2030 möter Norrbottens vision
”Sveriges mest välkomnande och nytänkande län”
Hur skapar vi samhandling ?

Anmäl dig via nedan länk:

Eventuella frågor om kunskapsdialogerna eller projektet vänligen kontakta;

Ulrika.e.karlsson@socialekonomiovrenorrland.se   Tel. 070-229 04 73
lena.kandelin@norrbotten.se    Tel. 076-134 58 72